Behandelingen, wat houdt het in.

Tijdens het eerste bezoek aan de praktijk vindt er als eerste een gesprek plaats om de klachten duidelijk in kaart te brengen. Ook worden er veel neven vragen gesteld om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de klacht en zijn oorzaak. Vervolgens wordt het gehele lichaam onderzocht op mobiliteitsverlies.

De osteopaat richt zich hierbij op:

  1. - het bewegingsapparaat (spieren en gewrichten)
  2. - de organen met bloedvaten en lymfestelsel
  3. - het cranio-sacraal systeem (schedel, wervelkolom, zenuwstelsel en hersenvochtcirculatie)

De resultaten van het onderzoek worden met u besproken en er wordt een behandelplan voorgesteld. Daarna wordt de behandeling gestart met als hoofddoel het zelfherstellend vermogen van het lichaam aan te spreken. Het lichaam heeft hier tijd voor nodig en daarom volgen de behandelingen niet kort op elkaar. Na twee tot acht weken vindt een herhalingsconsult plaats.

Een behandeling duurt drie kwartier tot een uur. Het aantal behandelingen dat noodzakelijk is hangt af van de onderzoeksresultaten en de individuele reactie van de patiënt op de behandeling en hoe lang de klachten al aanwezig zijn. De osteopaat kan u adviezen meegeven op het gebied van houding, voeding en ontspanning. Indien uit het onderzoek blijkt dat er sprake kan zijn van een onderliggende ziekte, waarvoor osteopathie geen behandeling kan bieden, zal u (terug)verwezen worden naar de huisarts of specialist.

Voor het maken van een afspraak is geen verwijzing van een huisarts of specialist nodig. Osteopaten staan open voor samenwerking en overleg met andere disciplines in de gezondheidszorg.